SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Arşiv

Türkiye harekete geçti! Bunu yapanlara büyük destek

Güncelleme: 20:38 - 07.12.2023
Türkiye harekete geçti! Bunu yapanlara büyük destek

Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılına ilişkin programında, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı payı artırmak için imalat sanayisinde dönüşüm gerçekleştirilerek yüksek katma değerli yapıya geçilmesi ve yüksek teknoloji sektörlerinin payının artırılması amaçlanıyor.

Buna göre, Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı, teknoloji ve  yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine,  yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının  ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle Türkiye’nin küresel  ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkı sunmak olarak belirlendi.

Bu kapsamda, kritik alanlarda araştırma altyapılarının kurulumu ve  gelişimi desteklenecek, özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı  artırılacak.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PROJELERİNE “BÜYÜK ÇAPLI” DESTEK

Ar-Ge faaliyetleri, öncelikli alanlarda oluşturulacak ortak hedefler  çerçevesinde, ticarileştirmeyi de içerecek şekilde piyasa şartları gözetilerek  desteklenecek.

Orta yüksek ve özellikle yüksek teknoloji yerli ürünlerin  geliştirilmesine yönelik özel sektör ve üniversitelerin iş birliğiyle  oluşturulacak teknoloji platformları aracılığıyla büyük çaplı projeler  desteklenecek.

Türkiye’nin liderliğini sağlayacak yeni sektörler ve yetkinlikler  yaratılmasına yönelik bilimin sınırında yüksek riskli ve katma değer açısından  yüksek etki yaratması muhtemel öncül araştırma projeleri desteklenecek.

YURT DIŞINDAKİ ARAŞTIRMACILARI ÖZENDİRECEK PROGRAMLAR GELİŞTİRİLECEK

Araştırmacı insan gücünün sayısı ve niteliği daha da artırılacak, özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvikine devam edilecek. Sanayinin ihtiyaçlarına  yönelik araştırmacı insan gücü nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek.

Yurt dışındaki nitelikli araştırmacıların Türkiye’de çalışmasının  özendirilmesine yönelik programlar geliştirilecek.

Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve araştırmacı insan gücü  bakımından bölgesel ve küresel düzeyde iş birliği geliştirilecek. Araştırma  kurullarının ikili veya çok taraflı uluslararası iş birliğiyle hazırlayacakları  projeler desteklenecek.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN TİCARİLEŞMESİ DESTEKLENECEK

Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların  yaratılması amacıyla başta öncelikli sektörlerde olmak üzere ticarileştirme  faaliyetleri desteklenecek.

Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı  payı artırmak için imalat sanayisinde dönüşümü gerçekleştirerek yüksek katma  değerli yapıya geçme ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırma temel amaç olacak.

İmalat sanayisinde dönüşümün ana odakları, yenilikçilik ve firma  becerileri, bölgelerin üretime etkili katılımı, sektörler arası entegrasyon,  yeşil teknoloji ve üretimle dış pazar çeşitliliği şeklinde sıralandı.

YERLİLEŞTİRME VURGUSU

Yerlileştirme Ürün Programı hayata geçirilecek, yerlileştirilecek ürün  listesi belirlenecek ve yatırımcılarla paylaşılacak.

Haksız rekabeti önlemek ve insan sağlığı ve güvenliğini korumak üzere  piyasa gözetim ve denetim sisteminin etkin işlemesine yönelik çalışmalar  sürdürülecek.

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere ilişkin mevzuat güncellenecek.  Piyasa gözetim ve denetim sistemlerinin işleyişi değerlendirilerek, etkin bir  uygulama mekanizması oluşturulacak.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER DESTEKLENECEK

Büyük ölçekli stratejik yatırımlara olan ihtiyacın sürdüğü kimya  sektöründe, petrokimya, plastik, kompozit ve ileri malzeme gibi alanlarda yeni  yatırımlar için lojistiği uygun yer tahsisi yapılarak kimya parklarının kurulması  desteklenecek.

Otomotiv sanayisinde, tedarik zincirini kapsayan, tasarım, Ar-Ge,  üretim ve satış pazarlama süreçleri bütününün yurt içinde geliştirilmesi  sağlanarak katma değer yükseltilecek.

Çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek. Yurt  içinde elektronik, yazılım, elektrikli makine, ana metal, savunma sanayi gibi  diğer sektörlerle iş birliği ve bütünleşme sağlanacak. İç pazar ve küresel  pazarların ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarımlı araçlarla markalaşma  özendirilecek.

İlaç sanayisinde Ar-Ge ekosistemi geliştirilecek, bu alan stratejik  bir yaklaşımla ele alınacak. Tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme sektöründe yurt içi  üretim ve ihracat kabiliyeti yükseltilecek.

KOBİ’LER DÜNYAYA AÇILACAK

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek  uluslararasılaşma düzeyleri artırılacak. Girişim sermayesi, bireysel katılım  sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası  imkanları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ’lerin finansmana erişimi  kolaylaştırılacak.

Esnaf ve sanatkarların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum  sağlayabilmesi için gerekli yapısal dönüşümleri desteklenecek ve alışveriş  merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkarlara yönelik olumsuz etkilerinin giderilmesi  sağlanacak.

ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ KURULACAK

İletişim teknolojileri altyapısı, uygun kalite ve fiyatlarla hizmet  sunumuna imkan verecek şekilde geliştirilecek, başta fiber altyapı olmak üzere,  yüksek hızlı internet erişim imkanı sunan sabit ve mobil yeni nesil erişim  şebekelerinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

5G ve ötesi mobil haberleşme hizmetleri alanında uluslararası  platformlara katılım sağlanacak, Ar-Ge çalışmaları, patent geliştirilmesi ve  standartların belirlenmesi süreçlerine destek verilecek.

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) kurulacak, mobil  haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerleri için kurulumlar tamamlanacak.

Yüksek katma değerli internet girişimlerinin ortaya çıkması ve  gelişimi desteklenecek. Sayısal içeriğin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi  amacıyla başta oyun olmak üzere mobil uygulama, yazılım ve bilgi teknolojileri  hizmetlerine destek sağlanacak.

Kaynak: Haber7

 

Yatırım Tavsiyesi Değildir

Arztakvimi.com.tr içerisinde yayınlanan bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sitede yer alan tüm içerikler kişisel görüşlere dayanmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ile müşteri arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulmaktadır.

Sitemizde bulunan bilgiler ve görüşler, sizin mali durumunuz, risk – getiri beklentileriniz ile uyuşmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgilere dayanarak, yatırım kararı verilmemelidir. Bu nedenle doğabilecek kayıp ve zararlardan, arztakvimi.com.tr sorumlu tutulamaz.

Haber bültenimize kayıt olun

Gelişmelerden anında haberdar olmak için haber bültenimize kaydolun ve en güncel haberleri kaçırmayın!

Verilerinizin korunmasını önemsiyoruz.
Gizlilik Politikamızı okuyun.

İlgili Haberler

Yorumunu Yaz